Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Ketoacidos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Otillräcklig insulinbehandling.
  • Ökade vätskeförluster:
    • polyuri – hyperglykemi ger ökade urinmängder
    • kräkningar eller diarré.
  • Ökat insulinbehov:
Utebliven insulinbehandling, ökade vätskeförluster och/eller ökat insulinbehov kan ge upphov till ketoacidos.

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Ketoacidos Filename: Etiologi.html ChapterId: 867 SectionId: ChapterGroupId: 340