Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Ketoacidos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Potentiellt livshotande tillstånd.
  • Ökad risk för tromboembolism vid ketoacidos.
  • Hjärnödem – sällsynt men mycket allvarlig komplikation. I de fall hjärnödem utvecklas så sker det framför allt efter insatt behandling. Sänkt medvetandegrad i kombination med bradykardi och stigande blodtryck bör föranleda misstanke på hjärnödem.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Ketoacidos Filename: Komplikationer.html ChapterId: 867 SectionId: ChapterGroupId: 340