Diabetes > Akuta diabeteskomplikationer

Ketoacidos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

 • [Kussmaul-andning – hyperventilation med djupa, ganska långsamma andetag som kan ses vid grav metabol acidos.
 • Polyuri – glukosnivåerna är högre än vad njurarna kan resorbera. Leder till glukosuri och osmotisk diures vilket orsakar hög U-osmolalitet → stora urinmängder och dehydrering.
 • Polydipsi (ökad törst).
 • Polyfagi (ökad aptit).
 • Intorkning – Orsakas av hyperglykemin.
 • Dimsyn.
 • Takykardi.
 • Illamående/kräkningar.
 • Buksmärtor.
 • Muskelvärk.
 • Medvetanderubbning/koma.]

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Akuta_diabeteskomplikationer/Ketoacidos Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 867 SectionId: ChapterGroupId: 340