Diabetes > Diabetes mellitus typ 1

Diabetes typ 1

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Typisk anamnes (se symtom ovan) – ofta akut insjuknande.
  • P-glukos eller HbA1c – se tabell. HbA1c är inte meningsfullt att ta hos barn.
  • Urinprov med ketoner, glukos och ev. protein är typiskt men inte diagnostiskt.
  • Övriga prover för att differentiera mellan typ 1 och typ 2:
    • c-peptid – proinsulin är prekursorn till insulin och består av insulin + c-peptid. Nivån av c-peptid speglar på så sätt den endogena insulinproduktionen. Lågt värde talar för typ 1.
    • anti-GADantikroppar mot betaceller i pankreas. Positivt prov talar för typ 1-diabetes.

Diagnoskriterier

Tolkning

Normalt Diabetes

Faste-P-glukos

≤ 5,6 ≥ 7 mmol/l
Två mätningar krävs
HbA1c < 42 48 (2 prov eller samtidigt faste-p-glukos > 7)
Icke faste-P-glukos eller OGTT Venöst ≤ 7,7 ≥ 11,1 mmol/l (+ samtidiga symtom)
Kapillärt ≤ 8,9 ≥ 12,2 mmol/l
Minnesregel: Seven-eleven (krav för diabetes med P-glukos) – fastande P-glukos ≥ 7mmol/l × 2 eller icke fastande P-glukos ≥ 11,1 mmol/l + hyperglykemiska symtom.
[Alla barn med misstänkt diabetes skall träffa en barnläkare samma dag. ]

Behandling

Typer av insulinläkemedel

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_1/Diabetes_typ_1 Filename: Diagnostik.html ChapterId: 861 SectionId: ChapterGroupId: 332