Diabetes > Diabetes mellitus typ 1

Diabetes typ 1

Översikt

Diabetes mellitus typ 1 (DM1) är den vanligaste kroniska sjukdomen under barnaåren. Sjukdomen har högst prevalens i världen i Sverige, Finland och på Sardinien. Autoimmun destruktion av betaceller leder till insulinbrist och trots att destruktionen pågår under en längre tid är insjuknandet ofta akut. Symtom uppstår vid ca 80–90 % destruktion av betaceller. Symtom vid akut insjuknande kan kännetecknas av ökad törst, ökade urinmängder och viktnedgång. Diabetes kan ge akuta komplikationer i form av ketoacidos eller hypoglykemi (pga för stor insulindos relativt sockerintag eller alkoholintag vilket hämar glukoneogenes) och kroniska komplikationer i form av t.ex. retinopati, nefropati och sexuell dysfunktion. DM1 kräver livslång insulinbehandling.

Bra film som beskriver diabetes (typ 1 och 2) samt ketoacidos (17:47 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Typer av insulinläkemedel

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_1/Diabetes_typ_1 Filename: Oversikt.html ChapterId: 861 SectionId: ChapterGroupId: 332