Diabetes > Diabetes mellitus typ 2

Diabetes typ 2

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diagnostik

Diagnostiken av diabetes typ 2 baseras huvudsakligen på P-glukosvärden men även HbA1c kan användas för att ställa diagnosen hos patienter som inte är gravida.

Tolkning[1] Normalt

- Förhöjt fasteglukos (IFG)*

- Nedsatt glukostolerans (IGT)**

Diabetes
Faste-P-glukos (2 oberoende mättillfällen) ≤ 6,0 mmol/l 6,1–7,0 mmol/l* ≥ 7,0 mmol/l
Icke faste-P-glukos Kapillärt ≤ 7,7 mmol/l 7,8–12,2 mmol/l [> 12,2 mmol/l samt hyperglykemiska symtom]
Venöst 7,8–11,1 mmol/l > 11,1 mmol/l
OGTT (2 oberoende mättillfällen) ≤ 7,7 mmol/l som ovan** som ovan men ej nödvändigt med hyperglykemiska symtom
HbA1c (2 oberoende mättillfällen) < 42 mmol/mol 42-47 mmol/mol

[≥ 48 mmol/mol]

Minnesregel: seven-eleven (krav för diabetes med P-glukos) – fastande P-glukos ≥ 7mmol/l × 2 eller icke fastande P-glukos ≥ 11,1 mmol/l + hyperglykemiska symtom.
Utför gärna OGTT vid mellanvärden (glukosintolerans).

HbA1c

 • [Långtidssocker eller glykosylerat hemoglobin. Hemoglobin binder glukos och ju högre blodglukoskoncentrationen är desto högre är HbA1c-värdet. [HbA1c-värdet speglar blodglukoskoncentrationen över tid och med hjälp av provet kan man se ett ungefärligt genomsnitt över hur patientens blodsocker legat de 2–3 senaste månaderna.]
  • 50 % av HbA1c bestäms av blodsockret de sista 30 dagarna
  • 40 % – 30–90 dagar
  • 10 % – 90–120 dagar.
 • HbA1c fungerar framför allt som ett hjälpmedel för att följa patienters blodsockernivåer över tid. HbA1c ökar med stigande ålder och rekommenderade värden beror på patientens ålder. Två riktmärken kan dock sägas vara att en frisk patient yngre än 50 år sällan har ett HbA1c över 42 mmol/mol och att en patient med diabetes bör eftersträva ett HbA1c-värde under 52 mmol/mol.]
HbA1c-värden < 48 mmol/mol utesluter inte diabetes.

OGTT – oralt glukostoleranstest/peroral glukosbelastning

 • Patienten fastar i 12 timmar (8 timmar för gravida) sedan tas ett P-glukos. Patienten får därefter dricka 75 g glukos utspätt i vatten och efter 2 timmar mäts P-glukos på nytt.

Glukosintolerans/nedsatt glukostolerans/IGT (impaired glucose tolerance)

 • Vid förhöjda blodsockernivåer efter måltider och vid vissa mätvärden vid OGTT eller faste-P-glukos kallas det för nedsatt glukostolerans. [Nedsatt glukostolerans är ett tecken på att kroppens insulinresistens överstiger dess förmåga att producera insulin. Nedsatt glukostolerans är en stark riskfaktor för att utveckla diabetes typ 2 – 1/3 utvecklar diabetes inom 10 år. Patienter med nedsatt glukostolerans rekommenderas livsstilsförändringar och ska följas upp med regelbundna P-glukosmätningar.]

[Diabetes typ 1 vs. diabetes typ 2]

Typ 1 Typ 2
Ärftlighet låg hög
Vanlig insjuknandetid barn [vuxen]
Symtomdebut ofta akut [smygande]
BMI [normal] hög
Autoimmun destruktion av β-celler ja nej
Nedsatt insulinkänslighet nej ja
Lipidrubbning nej ja
Hypertoni nej ja
Ketonuri vid insjuknande [vanligt] sällan
 • [C-peptid och GAD-antikroppar kan analyseras för att differentiera mellan tillstånden:
  • GAD-antikroppar förekommer endast vid diabetestyp 1.
  • C-peptid är lågt (< 0,2) vid debut av diabetestyp 1 och högt vid debut av diabetes typ 2 (> 0,3).]

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Diabetes hos äldre

Diabetesläkemedel

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_2/Diabetes_typ_2 Filename: Diagnostik.html ChapterId: 865 SectionId: ChapterGroupId: 338