Diabetes > Diabetes mellitus typ 2

Diabetes typ 2

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: 2,5–4,5 % (ca 350 000).
    • Den absolut vanligaste diabetesformen.
    • Ökande prevalens, troligtvis framför allt p.g.a. förlängd överlevnad.
    • I åldrar över 25 år är diabetes typ 2 vanligare än diabetes typ 1 och vice versa.

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Diabetes hos äldre

Diabetesläkemedel

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Diabetes_mellitus_typ_2/Diabetes_typ_2 Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 865 SectionId: ChapterGroupId: 338