Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesnefropati

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes och status

 • Efterfråga och undersök tecken på mikrovaskulära komplikationer:
  • Retinopati, perifer neuropati och/eller perifer kärlsjukdom?
Diabetespatienter med påvisad albuminuri har oftast mikro- och makrovaskulära komplikationer! Utred även retinopati, perifer neuropati och perifer kärlsjukdom!

Klinisk kemi

 • Alla diabetespatienter bör årligen screenas för albuminuri.
 • [Prov för mätning av albuminuri:
  • [U-albumin/kreatinin-kvot (ACR) – det kliniskt mest användbara provet för värdering av glomerulär albuminuri. Provet korrigerar för mängden urin och kräver således inte en tidsbestämd urinsamling. Stickprov för enbart U-albumin påverkas starkt av patientens diures och är därför inte att rekommendera.
  • tU-Albumin – dygnsmätning som kräver uppsamling av all urin under ett dygn. Säkrare analys än ACR och kan användas för att bekräfta albuminuri vid patologiskt ACR. ]
 • Albuminuri – diagnosen baseras på fynd av albumin i urinen:
  • Normoalbuminuri: < 20 µg/min (30 mg/dag). Normalt.
  • Mikroalbuminuri: 20–200 µg/min (30–300 mg/dag).
  • Makroalbuminuri: > 200 µg/min (> 300 mg/dag).
Övre referensvärde mg/l Albumin/kreatinin-kvot
Albumin < 20mg/l < 3,0 i morgonprov, < 5,0 i övriga prov

Övriga undersökningar

 • Njurbiopsi och ultraljud – endast vid differentialdiagnostisk osäkerhet och frågeställning om annan allvarlig njursjukdom. Aktuellt vid frånvaro av diabetesretinopati eller kortvarig diabetessjukdom.
Diagnosen ställs utifrån kombinationen diabetes + påvisad albuminuri!

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesnefropati Filename: Diagnostik.html ChapterId: 876 SectionId: ChapterGroupId: 333