Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesnefropati

Översikt

Epidemiologi

  • Cirka en tredjedel av patienterna med diabetes utvecklar med tiden diabetesnefropati.
  • Njurskadan är densamma vid både diabetes typ 1 och 2, men faktorer som hyperlipidemi vid typ 2-diabetes bidrar till försämring av njurfunktionen.

Etiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesnefropati Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 876 SectionId: ChapterGroupId: 333