Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesnefropati

Översikt

Njurskada är den allvarligaste långtidskomplikationen vid diabetes. Cirka en tredjedel av patienterna med diabetes utvecklar med tiden diabetesnefropati. Vid diabetesnefropati orsakar kärlförsämring i nefron, i kombination med högt blodtryck, mikrovaskulära förändringar. Detta leder i sin tur till albuminuri. Genom aktiv diabetesbehandling och behandlingsstart vid debut av mikroalbuminuri kan njursvikt förebyggas eller åtminstone fördröjas. Det är viktigt att blodtrycket hålls nere, helst under 130/80 mmHg. I första hand används ACE-hämmare och loop-diuretika. Metforminbehandling är kontraindicerad vid nedsatt njurfunktion på grund av ökad risk för laktacidos. Vid nedsatt njurfunktion bör därför patienter med typ 2-diabetes övergå till insulinbehandling. I förlängningen kan det behövas dialys, eller vid yngre patienter, transplantation.

Bra film om diabetesnefropati (6:31 min)

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesnefropati Filename: Oversikt.html ChapterId: 876 SectionId: ChapterGroupId: 333