Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesretinopati

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Metabol kontroll med HbA1c < 52 mmol/mol
 • Behandla hypertoni, hyperlipidemi m.m.

[Kliniskt signifikant makulaödem

 • Antingen fokal laserbehandling eller steroidinjektioner beroende på var svullnaden sitter. Om svullnaden sitter över makula kan man inte bränna med laser, utan behandlar då istället med injektion. Om uttalad svullnad: först injektion vilket minskar svullnaden, därefter laser i periferin.]

Preproliferativ retinopati

 • Behandlas oftast inte. Om det bedöms vara endast en tidsfråga innan det utvecklas till proliferativ diabetesretinopati kan man ta ställning till behandling.

[Proliferativ retinopati

 • Oftast omfattande laserbehandling där ett stort område runt makula behandlas, s.k. scatterbehandling.]

Behandlingsalternativ

 • Laserbehandling
  • [Scatterbehandling (panretinal laserbehandling) – framför allt vid proliferativ diabetesretinopati. Man bränner på många ställen i periferin → minskad neovaskularisation och minskad metabolism, de viktiga delarna klarar sig bättre. Behandlingen ger dock viss synnedsättning (minskat synfält och försämrat mörkerseende).]
  • [Fokal laserbehandling – används vid kliniskt signifikant makulaödem för att destruera läckande kärl nära makula, dock kan man ej använda denna teknik i fovea.]
  • [Grid – man bränner färre men större områden. Används som komplement till medicinsk behandling vid diffust cystiskt makulaödem.]
 • Vitrektomi (glaskroppskirurgi) – indikationer för vitrektomi:
  • Glaskroppsblödning som inte går tillbaka inom en månad
  • Fibrovaskulär traktion
  • Traktionsavlossning
  • Kraftigt makulaödem.
 • Anti-VEGF-injektion lokalt i ögat – minskar neovaskularisering men är dyrt.
 • Steroid-injektion i glaskroppen – vid makulaödem.

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesretinopati Filename: Behandling.html ChapterId: 875 SectionId: ChapterGroupId: 333