Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesretinopati

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

  • Icke proliferativ retinopati
    • [Simplex retinopati – små retinala ischemier. Oftast asymtomatiskt. Kontroll 0,5–1 gång/år.]
    • Kliniskt signifikant makulaödem (KSM) – makulaödem. Behandlas.
    • Preproliferativ retinopati (PPDR) – innebär > 20 mikroaneurysmer/blödningar i fyra kvadranter, eller venatypier i två kvadranter. De flesta preproliferativa förändringar uppstår nasalt. Vid preproliferativ retinopati följs patienten med kontroller var sjätte månad.
  • Proliferativ retinopati (PDR) – allvarligare form som endast ca 10 % av alla diabetiker drabbas av. Ischemiska områden signalerar till bildning av nya kärl. Dessa nybildade kärl är sköra och kan lätt brista, vilket orsakar blödningar in i glaskroppen. Blödningarna orsakar synstörningar och ärr. Ärren kan med tiden leda till amotio retinae. Behandlas snabbt.

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesretinopati Filename: Klassifikation.html ChapterId: 875 SectionId: ChapterGroupId: 333