Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesretinopati

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Successivt försämrad syn, vanlig orsak till blindhet i mindre utvecklade länder.
  • Katarakt – ej direkt av diabetesretinopatin utan p.g.a. att kroppen åldras snabbare av diabetesen, och dessa patienter får därför katarakt tidigare i livet.
  • Rubeosis iridis/sekundärglaukom – kärlinväxt i iris som ger tryckstegring.
  • Neuropati i n. opticus.

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesretinopati Filename: Komplikationer.html ChapterId: 875 SectionId: ChapterGroupId: 333