Diabetes > Kroniska diabeteskomplikationer

Diabetesretinopati

Översikt

Diabetiker riskerar ögonproblem i större utsträckning än andra människor. 35–65 % av alla diabetiker har någon form av ögonbottenförändring. Efter 20 år har 90 % av alla diabetiker någon form av ögonbottenförändring. Diabetesretinopati orsakas av förändringar i näthinnans blodkärl. Det höga blodsockret leder till kemiska förändringar som gör att kärlväggen blir förtjockad, så småningom uppstår ocklusion av kärlen och ischemi.

Risken för diabetesretinopati ökar ju längre en person har haft diabetes. Den förekommer både vid typ 1- och typ 2-diabetes. Initialt påverkas inte patienterna nämnvärt av sin retinopati och sjukdomen kan hinna bli allvarlig innan den upptäcks. Alla som får en diabetesdiagnos – vid typ 1 med diagnos i tidig ålder väntar man ett par år – får komma till ögonkliniken för ögonbottenfoto. Man bedömer om det finns diabetesretinopati och, om så är fallet, vilken typ det är. Laserbehandling används framför allt vid kliniskt signifikant makulaödem eller proliferativ diabetesretinopati.

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Diabetes/Kroniska_diabeteskomplikationer/Diabetesretinopati Filename: Oversikt.html ChapterId: 875 SectionId: ChapterGroupId: 333