Endokrinologi > Addisons sjukdom

Binjurebarksvikt (Mb Addison)

Översikt

Definitioner

 • Addisons sjukdom (primär binjurebarksvikt)
  • Hormonell sjukdom där binjurarna inte tillverkar tillräckligt mycket kortisol och aldosteron.
  • I de flesta fall på grund av autoantikroppar som leder till nedsatt binjurebarksvolym.
  • Potentiellt livshotande tillstånd.
 • Sekundär binjurebarksvikt
  • [Otillräcklig kortisolproduktion orsakad av låga ACTH-nivåer (dvs orsakas inte av bristande binjurebarksfunktion).
  • Vanligaste orsaken är pågående eller tidigare behandling med glukokortikoider (därför kortisonbehandling ska trappas ned långsamt). ACTH-produktionen kan även svikta vid t.ex. hypofys- eller hypotalamustumör.
  • Sekundär binjurbarksvikt kan ge livshotande addisonkris! Återinsättning av glukokortikoider (eller dosökning) kan då vara livräddande.]

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Addisons_sjukdom/Binjurebarksvikt__Mb_Addison_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 844 SectionId: ChapterGroupId: 373