Endokrinologi > Addisons sjukdom

Binjurebarksvikt (Mb Addison)

Översikt

Binjurebarksvikt är ett potentiellt livshotande tillstånd vid vilket binjurarna inte tillverkar tillräckligt mycket kortisol och aldosteron. Primär binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) orsakas i de flesta fall av autoantikroppar, till skillnad från sekundär binjurebarksvikt som kan orsakas av flera olika tillstånd där den vanligaste orsaken är pågående eller tidigare behandling med glukokortikoider. Symptomen vid Addisons kan komma antingen långsamt, i form av en successiv avtackling, eller hastigt, i form av en akut kortisolbrist. Vid akut insjuknande kan tillståndet vara livshotande och behandlas då initialt med injektion hydrokortison.

Bra film som förklarar Addisons sjukdom (11:30 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Addisons_sjukdom/Binjurebarksvikt__Mb_Addison_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 844 SectionId: ChapterGroupId: 373