Endokrinologi > Binjuretumörer

Adrenala incidentalom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Operation om
    • ≥ 4 cm och/eller
    • Maligna och/eller
    • Påvisad endokrinakivitet
  • Laparoskopiskt om < 7 cm, annars öppen operation

Uppföljning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Binjuretumorer/Adrenala_incidentalom Filename: Behandling.html ChapterId: 1261 SectionId: ChapterGroupId: 117