Endokrinologi > Binjuretumörer

Feokromocytom

Översikt

Ett feokromocytom är en ovanlig tumör som utgår från binjuremärgen och som producerar adrenalin och noradrenalin. Hormonerna frisätts episodiskt eller kontinuerligt och i varierande mängd. De ökade nivåerna leder till symptom (som ibland sammanfattas som 5 P:n) i form av högt blodtryck (Pressure), huvudvärk (Pain), svettningar (Perspiration), palpitationer (Palpitation) och blekhet (Paleness). Feokromocytom behandlas med laparoskopisk adrenalektomi (patienterna förbehandlas innan operation med alfablockerare). Vid operation finns risk att binjurarna frisätter stora mängder katekolaminer, något som kan leda till döden.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Binjuretumorer/Feokromocytom Filename: Oversikt.html ChapterId: 773 SectionId: ChapterGroupId: 117