Endokrinologi > Binjuretumörer

Hyperaldosteronism

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Primär aldosteronism

  • Idiopatisk hyperaldosteronism - 60-65 %
  • [Conns syndrom (30-35%) - Aldosteronproducerande adenom i binjurebarken. Kallas även Conns tumör.]
  • Aldosteronproducerande carcinom < 1 %
  • Familjär hyperaldosteronism – Mycket ovanligt

Sekundär aldosteronism

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Binjuretumorer/Hyperaldosteronism Filename: Etiologi.html ChapterId: 774 SectionId: ChapterGroupId: 117