Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hyperkalcemi

Översikt

Etiologi

Malignitet och hyperkalcemi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Aysmptomatisk/lätt kronisk hyperkalcemi

  • Ofta expektans och fokus på att åtgärda bakomliggande orsak
  • Informera om vikten av vätskeintag, minst 2 liter/dygn
  • Följ njurfunktion

Allvarlig Hyperkalcemi

  • [Rehydrering! 2-4 l NaCl/dygn - Öka eliminationen av kalcium från njurarna genom riklig vätsketillförsel (ca 3-6 liter första dygnet). Den första och viktigaste behandlingen vid hyperkalcemi!]
  • [Bisfosfonat - Hämmar osteoklaster. Indikerat vid skelettpåverkan och ska endast administreras när patienter är rehydrerad. Effekten ses först efter 2-3 dygn.]
  • Glukokortikoider - Ges vid t.ex. D-vitaminintoxikation eller sarkoidos (ger höga D-vitaminnivåer)
  • [Ev. kalcitonin - Ges endast vid allvarlig hyperkalcemi. Effekt inom 3-6 timmar. Behandlingslängd 3-6 dygn]
  • Dialys - Vid livshotande hyperkalcemi och hos patient med starkt nedsatt njurfunktion
Akut korrigering av hyperkalcemin utförs endast vid allvarlig hyperkalcemi

Behandling utifrån bakomliggande genes

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hyperkalcemi Filename: Behandling.html ChapterId: 896 SectionId: ChapterGroupId: 378