Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hyperkalcemi

Översikt

Etiologi

Malignitet och hyperkalcemi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Ca 50 % av cirkulerande kalcium är bundet till albumin (och andra protein och salter) och därmed inaktivt, 50 % är joniserat och aktivt. pH påverkar andelen joniserat kalcium. Mät joniserat Ca och alltid i kombination med PTH.
  • [Högt joniserat kalcium och högt PTH]
  • Högt joniserat kalcium och normalt eller lågt PTH
    • [Malignitet vanligaste orsaken till hyperkalcemi utan primär hyperparathyroidism. Om ej hyperparathyroidism, läkemedel eller annan uppenbar orsak ska man utreda för malignitet]
Mät alltid joniserat kalcium!

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hyperkalcemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 896 SectionId: ChapterGroupId: 378