Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hyperkalcemi

Översikt

Etiologi

 • [Primär hyperparathyroidism (Se → Primär hyperparatyroidism) - Vanligast bland primärvårdspatienter]
 • [Malignitet (ffa carcinom och myelom) - Vanligast bland sjukhuspatienter]
 • [Mindre vanligt:
  • D-vitaminintoxikation
  • Sarkoidos – Kan bilda granulom med celler som kan göra aktivt D-vitamin
  • Läkemedel - Bl.a. tiazider, litium och retinoider
  • Benign Familjär hypokalicurisk hyperkalcemi (BFHH) - Ärftlig sjukdom som leder till nedsatt känslighet för kalcium i kalciumreceptorerna i paratyroidea. Vilket i sin tur leder till nedsatt filtration via njuren. Dvs låg kalcium i urinen och högt i blodet]
 • [Sällsynt:
  • Tyreotoxikos - Benresorptions- och återuppbyggnadshastigheten är så ökad att kalciumomsättningen överstiger njurens filtreringsförmåga.
  • Immobilisering hos unga
  • Milk-alkalisyndromet
  • Feokromocytom
  • Tertiär hyperparathyreodism
  • AIDS]

Malignitet och hyperkalcemi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hyperkalcemi Filename: Etiologi.html ChapterId: 896 SectionId: ChapterGroupId: 378