Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hyperkalcemi

Översikt

Etiologi

Malignitet och hyperkalcemi

Symptom och kliniska fynd

Ofta asymptomiskt under en längre tid. Symptomen är inte direkt korrelerade till P-kalciumnivån utan symtomens svårighetsgrad beror på hur snabbt hyperkalcemin utvecklas.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hyperkalcemi Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 896 SectionId: ChapterGroupId: 378