Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hypokalcemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

D-vitaminbrist

Två sätt att få i sig D-vitamin:

 • [Naturlig del av kosten/kosttillskott. Livsmedel med mycket D-vitamin: lax och margarin.]
 • [D-vitamin produceras i huden vid exponering för UVB från solen]

Orsaker till D-vitaminbrist:

 • [Malabsorption av D-vitamin – Alla som har en malabsorptionssjukdom löper ökad risk för D- vitaminbrist, t.ex. patienter med Crohns sjukdom, glutenenteropati och leversvikt]
 • [Obesitas – Deponering av D-vitamin i fettväv]
 • [Kronisk njursvikt – Ger brist på både den aktiva och den icke-aktiva varianten]
 • [Eftersom det är svårt att få i sig en massa D-vitaminrika livsmedel är minskad solexponering en mycket stor riskfaktor:]
  • Heltäckande kläder
  • Åldrande – Äldre har svårare att hålla tillräckligt höga nivåer av D-vitamin vid samma solexponering
  • Årstidsvariation – Solen måste nå en viss höjd över horisonten för att det ska ge ifrån sig tillräckligt med UVB-strålning
  • Tid på dygnet – Man bör vara ute mellan 9.00 och 15.00 för att tillverka D-vitamin

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hypokalcemi Filename: D-vitaminbrist.html ChapterId: 895 SectionId: ChapterGroupId: 378