Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hypokalcemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

D-vitaminbrist

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Ca 50 % av cirkulerande kalcium är bundet till albumin (och andra protein och salter) och därmed inaktivt, 50 % är joniserat och aktivt. Joniserat kalcium är alltså måttet på den fria formen medan de vanliga kalciumvärdena man får i ett elstatus är totalt serumkalcium. pH påverkar andelen joniserat kalcium. Mät joniserat-Ca och alltid i kombination med PTH.]

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hypokalcemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 895 SectionId: ChapterGroupId: 378