Endokrinologi > D-vitamin och kalciumomsättning

Hypokalcemi

Översikt

Hypokalcemi kan uppstå vid ett flertal olika sjukdomstillstånd. Bakomliggande orsak kan utgöras av t.ex. malabsorption (t.ex. celiaki), D-Vitaminbrist, njursvikt eller hypoparatyroidism. Kalcium är en jon som i normala fall regleras mycket tajt då nivåerna påverkar livsviktiga funktioner såsom koagulationskaskaden, neuromuskulär funktion, och skelettmineralisering. Typiska symptom utgörs av neuromuskulär irritabilitet i form av parestesier och muskelkramper. I sällsynta fall kan även EKG-förändringar förekomma och vid kronisk brist kan patienten drabbas av CNS-symptom så som irritabilitet och minnesnedsättning.

Bra film om hypokalcemi (11:10 min)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

D-vitaminbrist

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/D-vitamin_och_kalciumomsattning/Hypokalcemi Filename: Oversikt.html ChapterId: 895 SectionId: ChapterGroupId: 378