Endokrinologi > Hyper- och hypokalemi

Hyperkalemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Allvarlig hyperkalemi är ett potentiellt dödligt tillstånd och ibland kan snabb behandling vara livräddande. Behandling är brådskande vid s-K > 7,0 mmol/L pga arytmirisk.

Behandlingen beror på hyperkalemins allvarlighetsgrad och vad som har orsakat den. Behandlingsmålet är att både justera rubbningar i elektrolytbalansen och att behandla den utlösande orsaken. Då hyperkalemi ofta orsakas av njursvikt, vilket gör att kalium hålls kvar i kroppen, syftar behandlingen ofta mot att öka kaliumutsöndringen i njurarna.

 1. [[Kalcium i.v - Viktigaste första åtgärden vid allvarlig hyperkalemi.
  • Bör ges vid EKG-förändringar, inklusive arytmier, då det minskar hjärttoxiciteten omedelbart. Stabiliserar hjärtat vid risk för arytmier]
 2. [Glukos och Insulin - Snabb effekt
  • Insulininfusion med glukos. Insulin aktiverar natrium-kaliumpumpen vilket gör att kalium transporteras från det extracellulära till det intracellulära rummet. ]
 3. Natriumbikarbonat i.v - Åtgärda acidos.
 4. Beta-2-agonist (inahalation salbutalmol).
  • Ger aktivering av Na-K- ATP:as. Effekten är likvärdig med glukos och insulin. Risk för takykardi
 5. [Resonium - Jonbindare som används vid hyperkalemi i samband med akut eller kronisk njurinsufficiens. Förhindrar ytterligare kaliumupptag från tarmen.]
 6. Hemodialys - Nödvändigt vid anuri eller akut livshotande hyperkalemi
 7. Sätt ut eventuella kaliumsparande läkemedel]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hypokalemi/Hyperkalemi Filename: Behandling.html ChapterId: 894 SectionId: ChapterGroupId: 377