Endokrinologi > Hyper- och hypokalemi

Hyperkalemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

 • Felvärde
  • [Pseudohyperkalemi - Venstas eller hemolys vid provtagningen kan ge falskt förhöjda värden. Den vanligaste förklaringen är att provet har förvarats fel. Det kan leda till att kalium läcker ut ur blodcellerna och ut i blodplasman, vilket ger ett falskt förhöjt kaliumvärde.]
 • Ökat kaliumintag
 • Minskad utsöndring
  • Njursvikt - Vanligaste orsaken till kaliumrentention.
  • Adrenocortikal insufficiens - Nedsatt funktion hos binjurarna kan också leda till för mycket kalium i blodet.
  • Läkemedel: kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, cyklosporin mm - Hjärtmedicin som betablockerare ger sällan hyperkalemi i sig, men de kan förvärra en befintlig hyperkalemi.
 • Interkompartmentell shift av kalium
  • Acidos - Kalium, insulin och pH hänger ihop. Kaliumvärdet stiger med ca 0,6 mmol/l för varje 0,1 enheter som pH sjunker och insulin är viktigt för att kalium ska kunna transporteras in i cellen.
   • Patienter med ketoacidos har en hög risk för allvarlig hyperkalemi eftersom de har en kombination av lågt pH och insulinbrist.
  • Tumörlyssyndrom
  • Rhabdomyolys
  • Malign hypertermi
Njursvikt är den vanligaste orsaken till kaliumretention

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hypokalemi/Hyperkalemi Filename: Etiologi.html ChapterId: 894 SectionId: ChapterGroupId: 377