Endokrinologi > Hyper- och hypokalemi

Hypokalemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

 • [Extrarenala kaliumförluster
 • Renala kaliumförluster
  • Diuretika – T.ex. loop- eller tiaziddiuretika. En av de vanligaste orsakerna till hypokalemi
  • Kortisonbehandling - Vid höga kortisondoser kan kortisonet även påverka mineralkortikoidreceptorerna→ RAS-påverkan → Na sparas och K slösas.
  • MB Cushing - Samma mekanism som ovan
  • [Hyperaldosteronism - Samma mekanism som ovan]
  • Lakritskonsumtion]
 • Förflyttning av kalium mellan intracellulär- och extracellulärrummet
  • Läkemedel, t.ex. insulin
  • Alkalos - Kalium flyttas ut ur cellerna vid acidos och in i cellerna vid alkalos. Normala kaliumvärden vid acidos är ett tecken på hypokalemi
  • Magnesiumbrist
  • [Fysisk aktivitet → Kalium ut ur skelettmuskelcellerna → Tillfällig hyperkalemi. När den fysiska aktiviteten avslutas förflyttas kalium åter till det intracellulära rummet vilket i vissa fall kan leda till hypokalemi. Denna typ av träningsorsakad hypokalemi är anledningen till att patienter med den ärftliga jonkanalssjukdomen hypokalemisk periodisk paralys är träningsintoleranta.]
 • Lågt kaliumintag - Ovanligt i Sverige. Kan ses vid självsvält

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hypokalemi/Hypokalemi Filename: Etiologi.html ChapterId: 892 SectionId: ChapterGroupId: 377