Endokrinologi > Hyper- och hypokalemi

Hypokalemi

Översikt

Hypokalemi är en av de vanligaste elektrolytrubbningarna. Tillståndet drabbar över 20% av alla sjukhusvårdade patienter. Vanligaste orsakerna är diuretikabehandling och/eller gastrointestinala förluster. Lindrig hypokalemi är ofta asymptomatiskt eller leder till ospecifika symptom. Vid måttlig hypokalemi kan patienten bli svag, illamående och trött. Hypokalemin ökar risken för arytmier då både vilopotential och aktionspotential i hjärtmuskelcellerna påverkas. Utredning beror på misstänkt bakomliggande orsak. Eftersom läkemedel är den vanligaste orsaken är det viktigt att titta på läkemedelslistan. Behandlingen syftar till att justera elektrolytrubbning och att försöka åtgärda bakomliggande orsak.

Bra film om hypokalemi (12:36 min)

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hypokalemi/Hypokalemi Filename: Oversikt.html ChapterId: 892 SectionId: ChapterGroupId: 377