Endokrinologi > Hyper- och hypokalemi

Hypokalemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Lindrig hypokalemi

 • Ofta asymptomatiskt eller med ospecifika symptom.
 • Förhöjd risk för hjärtarytmier hos hjärtsjuka, diabetiker eller vid behandling med digitalis

Måttlig hypokalemi

 • Svaghet
 • Ytterligare ökad arytmirisk
 • Trötthet
 • Apati
 • Illamående
 • Paralytisk ileus

Svår hypokalemi

 • [Uttalad muskelsvaghet
 • Muskelnekros
 • Tilltagande paralys
 • Livshotande arytmier
 • Andningssvårigheter.]

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hypokalemi/Hypokalemi Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 892 SectionId: ChapterGroupId: 377