Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hypernatremi

Översikt

Definitioner

  • Hypernatremi - P-Natrium >145 mmol/l. Tillståndet orsakar transport av vatten från det intracellulära till det extracellulära rummet. 

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hypernatremi Filename: Definitioner.html ChapterId: 891 SectionId: ChapterGroupId: 376