Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hypernatremi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Beror oftast på ren vattenförlust/minskat vattenintag. Minskat vattenintag leder ofta till en stark känsla av törst vilket vanligtvis leder till att individen dricker, vilket förhindrar Na-stegring. Hypernatremi uppkommer därför i princip endast då patienten inte kan dricka (t.ex. äldre patient som fallit och blivit liggande) eller vid annan rubbning i vätskeomsättningen (t.ex. diabetes insipidus)

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hypernatremi Filename: Etiologi.html ChapterId: 891 SectionId: ChapterGroupId: 376