Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hypernatremi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Vanligaste orsakerna är hypovolema tillstånd där patienten förlorat mer vatten än natrium. Natriumkoncentrationen är normalt sett reglerad inom ett relativt smalt intervall. [Natriumkoncentrationen kan i princip inte stiga utan en patologisk förskjutning av mängden vatten i förhållande till natrium. Detta beror på att natrium och vatten följs åt vid fysiologiska volymsändringar. Detta är orsaken till att patienter får neurologiska symptom. Vid hypernatremi och hyperosmolalitet flyttar sig vatten från det intracellulära till det extracellulära rummet. Detta kan leda till t.ex. medvetandesänkning, kramper och konfusion på grund av att hjärncellerna krymper.] Vid andra orsaker än hypovolema tillstånd som orsak till hypernatremin kan dock mängden kroppsvatten vara normal eller ökad.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hypernatremi Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 891 SectionId: ChapterGroupId: 376