Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hyponatremi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Hyponatremi ska alltid utredas för att utesluta allvarlig bakomliggande orsak som t.ex. Mb Addison, hypothyreos, hypofysinsufficiens och obehandlad diabetes.

Anamnes och status

 • Fråga om läkemedel och andra sjukdomar - Gruppen läkemedel som kan orsaka hyponatremi är väldigt bred.
 • Försök penetrera om hyponatremin kan vara akut eller kronisk. Vid osäkerhet ska hyponatremi alltid anses vara kronisk
 • Undersök: Neurologi, hjärta, lungor, ödem, slemhinnor
 • Utvärdera allvarliga neurologiska symptom som kan tyda på hjärnödem

Klinisk kemi

 • [Generella värden som Hb, infektions-, njur och leverstatus. Nt-proBNP kan tas vid misstanke om hjärtsvikt.
 • P-Na och glukos
  • Viktiga parametrar för att bestämma s-osmolaliteten och graden av hyponatremi.
  • Högt glukosvärde kan ge falskt lågt Na och värdet bör korrigeras vid hyperglykemi.
  • Tänk på att både natriumvärdet och patientens tillstånd spelar roll. Det är inte bara ett natriumvärde som skall bedömas utan hela patienten
 • U-osmolalitet
  • Vid låg serumosmolalitet vill kroppen kompensera med att kissa ut vatten för att på så sätt höja serumosmolaliteten.
  • [Hög U-osmolalitet, förhöjt U-na och låg serumosmolalitet tyder på att njurarna inte klarar av att göra sig av med vätska → SIADH (vanligast).]
 • Test med fysiologisk NaCl-infusion
  • Ibland kan det vara svårt att skilja mellan euvolem och hypovolem hyponatremi och man kan då utföra ett diagnostiskt test med fysiologisk NaCl-infusion 100ml/h under 6 timmar.
  • Kontrollera natrium efter 2, 4 och 6 h, kontrollera eventuellt även natriumutsöndringen i urinen.
  • Vid dehydrering börjar s-Na att stiga och vid SIADH tenderar s-Na istället att minska.
  • Vätskekarens är ett annat alternativ men utredningen blir längre och vid dehydrering kan vätskekarens vara direkt olämpligt
 • Blodgas - Kan vara av värde för att bestämma en eventuell metabol alkalos (diuretika, kräkningar) eller metabol acidos (t.ex. njursvikt, mb addison)]
Hyponatremi ska alltid utredas. För att identifiera bakomliggande orsak är det viktigt att bedöma vätskestatus, P-Na, U-osm och U-Na

Behandling

Komplikationer

Prognos

Lästips

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hyponatremi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 888 SectionId: ChapterGroupId: 376