Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hyponatremi

Översikt

Hyponatremi är vanligt då det kan uppkomma vid en mängd olika tillstånd. Hyponatremi ska alltid utredas för att utesluta allvarlig bakomliggande orsak som t.ex. Mb Addison, hypothyreos, hypofysinsufficiens och obehandlad diabetes. För att underlätta i diagnostiken brukar hyponatremi delas upp efter patientens vätskestatus och förhållandet mellan natrium och vatten (hypovolem, hypervolem eller euvolem hyponatremi). Symptombilden varierar på graden av hyponatremi och akut och kronisk hyponatremi. Vid kronisk hyponatremi sker en adaptiv process i kroppen vilket gör att symptom uppstår först vid lägre s-Na koncentration. Snabbt påkommen hyponatremi korrigeras snabbt. Långsamt påkommen hyponatremi korrigeras långsamt.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Lästips

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hyponatremi Filename: Oversikt.html ChapterId: 888 SectionId: ChapterGroupId: 376