Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hyponatremi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

  • [Vid hyponatremi är serumnatrium lågt medan den intracellulära natriumkoncentrationen förblir hög. Detta gör att vatten kommer att diffundera in i cellerna, vilket i hjärnan kan leda till hjärnödem → Kramper och koma]
  • Vid den akuta formen kan man bara korrigera natriumobalansen snabbt och vattnet kommer att gå tillbaka ut ur cellerna. Vid den kroniska formen har en typ av balans mellan serumnatrium och intracellulärt natrium uppstått. Skulle man då tillsätta natrium extracellulärt kommer vatten att flöda ut ur cellerna vilket leder till central- eller extrapontin myelinolys. Detta manifesterar sig som symptom från pons, t ex medvetandesänkning och sväljningssvårigheter osv

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Lästips

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hyponatremi Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 888 SectionId: ChapterGroupId: 376