Endokrinologi > Hyper- och hyponatremi

Hyponatremi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Symptom

Symptombilden varierar på graden av hyponatremi och akut och kronisk hyponatremi. Vid kronisk hyponatremi sker en adaptiv process i kroppen vilket gör att symptom uppstår först vid lägre s-Na koncentration

S-Na 125-135 mmol/L

S-Na 110-120 mmol/L S-Na < 110 mmol/L
Symptombild
 • Ofta asymptomatiskt men kan eventuellt ge kognitiv påverkan och ökad fallrisk bland äldre
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Huvudvärk
 • Förvirring
 • Muskulär svaghet
 • Hyperexcitabilitet med epileptiska kramper
 • Risk för koma
 • Hög mortalitet, upp emot 50 %

Kliniska fynd

Det är ofta svårt att kliniskt avgöra en patients vätskestatus men vissa kliniska fynd är bra att uppmärksamma:

Hypervolem hyponatremi Hypovolem hyponatremi Euvolem hyponatremi
 • Nedsatt hudturgor
 • Hypotoni och takykardi
 • Torra slemhinnor
 • Ortostatism

 • Inga tydligt avvikande fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Lästips

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyper-_och_hyponatremi/Hyponatremi Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 888 SectionId: ChapterGroupId: 376