Endokrinologi > Hyperparatyreodism (HPT)

Hyperparatyreoidism (HPT)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Generellt

Operation

 • Indikation:
 • [Lokalisera adenom/hyperplasi m.h.a. ultraljud, paratyreoideascintigrafi eller selektiv halsvenkatetrisering. Ev. DT.]
 • Adenom: resektion av adenomet
 • Hyperplasi
  • Resektion av 3,5 körtlar eller
  • Total paratyreoidektomi, hugg resektatet i bitar och autotransplantera delar innanför huden i buken
 • [Fördelar med operation: Minskar risken för seneffekter: Osteoporos, njurpåverkan.
 • Nackdelar med operation: risk för komplikationer vid op (hypoparatyreodism, risk för skada på N. laryngeus superior och n. laryngeus recurrens, blödning) ]

Fortsatt utredning och farmakologisk behandling

 • [Bentäthetsmätning (DXA)]
 • Bisfosfonater
 • Calcimimetika, kalciumanalog som lurar parathyreoidea att syntetisera mindre parathormon

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyperparatyreodism__HPT_/Hyperparatyreoidism__HPT_ Filename: Behandling.html ChapterId: 958 SectionId: ChapterGroupId: 2166