Endokrinologi > Hyperparatyreodism (HPT)

Hyperparatyreoidism (HPT)

Översikt

Definitioner

 • Primär HPT: För höga parathormonnivåer på grund av orsak lokaliserad i parathyroidea.
  • Adenom 90 % (85 % har ett enstaka adenom, 5 % flera)
  • Hyperplasi 10 % (t.ex. efter långvarig Litiumbehandling)
 • [Sekundär HPT: Högt PTH till följd av lågt kalcium
  • Fysiologiskt svar på lågt Ca, ofta till följd av D-vitaminbrist (t.ex. vid njurinsufficiens)]
 • [Tertiär HPT: Högt PTH och högt kalcium efter en lång period av sekundär hyperparathyroidism (högt PTH och lågt kalcium).
  • Efter långvarig sekundär HPT bildas adenom som autonomt syntetiserar PTH oavsett Ca-nivå i blodet]

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyperparatyreodism__HPT_/Hyperparatyreoidism__HPT_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 958 SectionId: ChapterGroupId: 2166