Endokrinologi > Hyperparatyreodism (HPT)

Hyperparatyreoidism (HPT)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patognomont för primär hyperparatyreoidism

  • [[Förhöjt s-Ca (>2,50 mmol/l) eller jon-Ca (> 1,31 mmol/l) och]
  • [Förhöjt PTH (> 6,9)
    • Diagnosen bör misstänkas även när mätvärden ligger nära övre gränsen för referensvärdet]]
Vid misstänkt HPT ska patienten remitteras till endokrinkirurg

Övriga prover

  • S-fosfat, u-fosfat, kalcium (joniserat och totalkalcium)
  • Vitamin D - Vanligt med D-vitaminbrist
  • Kreatinin - Högt vid njurskada
  • ALP - Stiger vid avancerad skeletturkalkning
  • Blodstatus
  • Bentäthetsmätning (DXA)

Vid sekundär HPT

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyperparatyreodism__HPT_/Hyperparatyreoidism__HPT_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 958 SectionId: ChapterGroupId: 2166