Endokrinologi > Hyperparatyreodism (HPT)

Hyperparatyreoidism (HPT)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Primär HPT
    • Adenom eller hyperplasi
    • Långvarigt litiumbruk (→ hyperplasi)
  • Sekundär och tertiär HPT:
    • [Lågt aktivt vitamin D3 (ofta vid njurinsufficiens)] → Hypocalcemi till följd av minskad Ca absorption → Långvarigt högt PTH → Adenom → Autonom PTH-produktion (tertiär HPT)

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyperparatyreodism__HPT_/Hyperparatyreoidism__HPT_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 958 SectionId: ChapterGroupId: 2166