Endokrinologi > Hyperparatyreodism (HPT)

Hyperparatyreoidism (HPT)

Översikt

Parathormon verkar på både njure och skelett. I njuren orsakar hormonet ökad kalciumreabsorption, ökad fosfatutsöndring samt aktivering av D-vitamin som ger ökat kalciumupptag i tarmen. I skelettet stimuleras benresorption samt frisättning av kalk och fosfat till blodet. Vid hyperparatyreoidism drabbas man av höga nivåer av parathormon. De höga nivåerna kan orsakas av exempelvis ett adenom i paratyreoidea, eller till följd av långvarigt låga kalciumnivåer (feedbackmekanism).

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hyperparatyreodism__HPT_/Hyperparatyreoidism__HPT_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 958 SectionId: ChapterGroupId: 2166