Endokrinologi > Hypofysadenom

Akromegali

Översikt

Definitioner

  • [Akromegali - Överproduktion av GH hos vuxna. Orsakas i de allra flesta fallen av ett hypofysadenom och leder till tillväxt av bl.a händer, fötter, pannben och underkäken vilket ger ett karaktäristiskt utseende]
  • [Gigantism - Överproduktion av GH hos barn och unga där epifyslinjerna ännu inte slutits. Leder då till ökad längdtillväxt.]

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Akromegali Filename: Definitioner.html ChapterId: 962 SectionId: ChapterGroupId: 374