Endokrinologi > Hypofysadenom

Akromegali

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [GH varierar mycket under dygnet, mät därför IGF-1 istället. Om stegrat – Remittera till endokrinolog som:
    • Mäter 4-timmars GH-kurva (var 30:e minut)
    • Utför glukosbelastning med kontroll av GH var 30:e minut (sjunker i normala fall)]
  • Man gör även mätningar av prolaktinnivåer då blandtumörer är vanligt.
  • Oftalmologisk undersökning
  • MRT
  • EKG
  • Blodtryck

Om akromegali diagnosticeras hos en individ bör patienten utredas även för annan sjukdom, t.ex. diabetes mellitus, hypertoni, hyperlipidemi och hjärtkärlsjukdom (EKG, ekokardiografi)

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypofysadenom/Akromegali Filename: Diagnostik.html ChapterId: 962 SectionId: ChapterGroupId: 374