Endokrinologi > Hypogonadism

Manlig hypogonadism

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Diagnosen ställs på basen av symptom och kliniska fynd i kombination med laboratorieprover som talar för testosteronbrist

Anamnes och status

 • Se symtom och kliniska fynd
 • Prepubertal debut - Mät testikelstorlek

Klinisk kemi

 • S-testosteron - 8-12 nmol/L är gråzon och <8 nmol/L är en sannolik brist.
  • Provet tas på morgonen.
  • SHBG - Ta nytt S-testosteron + SHBG om första provet talar för testosteronbrist. Endast 1-2% av testosteronet är aktivt, 50% av tesosteronet är bundet till SHBG och 48 % är bundet till albumin. S-testosteronet får bärför värderas i realtion till SHBG.
  S-LH och S-FSH
  • Högt LH och/eller FSH men lågt S-testosteron tyder på primär hypogonadism. Problemet finns då på testikelnivå.
  • Låg LH- eller FSH-nivå och låg testosteronnivå tyder på att felet sitter i hypotalamus och/eller hypofys → sekundär hypogonadism. Gå vidare med utredning som vid hypofysadenom.
 • B-Hb - Testosteronbrist kan ge lågt Hb
 • S-PSA
  • Framförallt hos män över 45 år
 • Genanalys

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypogonadism/Manlig_hypogonadism Filename: Diagnostik.html ChapterId: 951 SectionId: ChapterGroupId: 379