Endokrinologi > Hypogonadism

Manlig hypogonadism

Översikt

Manlig hypogonadism innebär så pass låga testosteronnivåer att det leder till symptom. Symptomen kan variera beroende på om tillståndet debuterar före eller efter puberteten. De vanligaste bakomliggande orsakerna är inte endokrinologiska sjukdomar utan snarare andra bakomliggande sjukdomar, t.ex. typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och/eller övervikt. Behandling sätts in endast vid både låga nivåer av testosteron samt symptom på hypogonadism. Vid behandling måste patienten följas upp avseende Hb, PSA och prostatastorlek.

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypogonadism/Manlig_hypogonadism Filename: Oversikt.html ChapterId: 951 SectionId: ChapterGroupId: 379