Endokrinologi > Hypogonadism

Manlig hypogonadism

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Testosteron har en viktig funktion genom i stort sett hela mannens liv. Testosteronnivåerna är dock låga mellan fostertid och pubertet. Under puberteten ökar testosteronnivåerna från <0,1 nmol/l till ca 10–30 nmol/l. Ökad testikelvolym är det första kliniska pubertetstecknet och ett mått på aktivering av den gonadotropa stimuleringen från hypotalamus och hypofys. Testikelvolymen används därför diagnostiskt vid manlig hypogonadism.

De ökade testosteronnivåerna leder till ett antal effekter och resulterar i klassiska manliga könskaraktäristika i form av längd- och muskeltillväxt, bredare axlar, penistillväxt, pubes- axillar- och ansiktsbehåring, potentiering av GH:s lipolytiska effekt samt aktivering av apokrina körtlar.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Hypogonadism/Manlig_hypogonadism Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 951 SectionId: ChapterGroupId: 379