Endokrinologi > Struma och tyreodit

Struma

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Anamnes

 • Duration
 • Hypotyreossymptom eller tyreotoxikos
 • Hereditet för struma eller malignitet?
 • Heshet - Långvarig hesthet ska alltid cancerutredas
 • Strålad mot halsen tidigare - Kan ge en ökad risk för malignitet
 • Tidigare malignitet i regionen - Kan vara en metastas]

Status

 • Inspektion - Sök efter asymmetrier
 • Palpation - Palpera omkringliggande lymfknutor och undersök knölens storlek och om den är öm, avgränsbar, ruckbar. Knölar som är fast mot underlaget och oömma är malignitetsmisstänkta.

Halspalpation på Sahlgrenska

Lättare att identifiera knöl om man samtidigt som plapation ber patienten svälja (t.ex. vatten)

Vidare utredning

 • [fT4, TSH och CRP (tyreoidit)
 • Cytologi för att utesluta malignitet, bör göras!
 • Ultraljud för att definiera storlek]
Struma bör utredas med cytologi för att utesluta malignitet (5%)

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Struma_och_tyreodit/Struma Filename: Diagnostik.html ChapterId: 966 SectionId: ChapterGroupId: 2165