Endokrinologi > Tyroideacancer

Tyreoideacancer

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Utsatts för strålning mot halsregionen?
 • Snabb tillväxt eller nytillkommen knöl?
 • Hereditet?
 • Dysfagi eller heshet?

Status

 • Palpation av tyreoidea samt lymfkörtlar
  • Asymmetri? Hård? Solitär?
 • Heshet, larynxpåverkan
 • Venstas

Vidare utredning

 • fT4 + TSH - Ska tas redan på vårdcentral. Oftast normalt, vid lågt TSH bör scintigrafi utföras (se nedan).
 • Cytologi:
  • Klassificeras enligt Bethesda
   • I Otillfredsställande material
   • II Benignt (0–3% cancerrisk)
   • [III Svårbedömd atypi (5–15% cancerrisk)]
   • IV Follikulär neoplasi eller misstänkt follikulär neoplasi (15–30% cancerrisk)
   • V Misstänkt malignt (60–75% cancerrisk)
   • VI Malignt (97–99% cancerrisk)

 • Klinisk kemi:
 • Bilddiagnostik:
  • Ultraljud - Cysta > 4 cm eller komplex cysta talar för malignitet.
  • Scintigrafi - Motiverat vid lågt TSH för bedömning om knutan är autonom
  • Vid avancerad cancer eller metastaser - MR samt endoskopiska utredningar av trachea och esofagus

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Tyroideacancer/Tyreoideacancer Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1252 SectionId: ChapterGroupId: 115